Kitty Jane recebe rola bem devagar numa foda suave